SCHEIDEN

Vechtscheiding voorkomen

Als u op een vechtscheiding uit bent omdat u in alles gelijk wilt hebben en krijgen en u voor uzelf absoluut het onderste uit de kan wilt halen, dan moet u niet naar een mediator. Want bij mediation werken partijen constructief sámen aan oplossingen. Aan oplossingen die goed voelen voor alle partijen. Dus ook voor de kinderen, als die er zijn.

De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en, als er minderjarige kinderen zijn, in een ouderschapsplan. De inhoud van die overeenkomsten is door jullie zelf bedacht. De afspraken voelen goed, ze zijn door jullie samen gemaakt, onder begeleiding van mij als mediator. Als u samen afspraken maakt die goed voelen, dan doet u ook moeite om zich eraan te houden. En dat is belangrijk voor de toekomst.

Mediation is betaalbaar en effectief. Het zorgt ervoor dat cliënten constructief met elkaar in gesprek blijven om tot afspraken te komen. – manier om tot oplossingen van een conflict te komen. Mediation voorkomt vechtscheidingen; alleen advocaten hebben belangen bij vechtscheidingen. Bij mediation werkt u, onder mijn begeleiding, zélf aan oplossingen. Want afspraken die uzelf heeft bedacht, die houden het langste stand. Als mediator luister ik naar u zonder te oordelen. Ik ben neutraal en onpartijdig. De gesprekken die we voeren, zijn vertrouwelijk.

U neemt vrijwillig deel aan de mediation. Maar vrijwillig betekent wat anders als vrijblijvend. Er wordt dus inzet van u verwacht om tot oplossingen van het conflict en tot afspraken te komen.

Mediation verloopt volgens een vaste structuur.

De gesprekken met Mariëtte brachten rust in onze chaotische scheidingsperiode
Ik wil graag dat er contact met mij wordt opgenomen:

Aanpak mediation

  • Half uur gratis intake
  • 3 tot 5 mediationgesprekken van ca. 2 uur
  • Indien nodig: begeleiding advocaat