Betaalbare bemiddeling bij
echtscheiding en familieruzie

Iedereen kan in zijn leven te maken krijgen met een conflict, bijvoorbeeld in de familie of op het werk: Een conflict kan zo hoog oplopen dat mediation gewenst of nodig is. Mijn naam is Mariëtte van Wissen en ik ben MfN-geregistreerd en gecertificeerd familiemediator.
U wordt door mijn bureau zeer efficiënt én betaalbaar begeleid bij

- echtscheiding
- relatieproblemen
- ruzie in de familie
- een conflict op het werk
- burenruzie

Mariëtte van Wissen heeft naast haar mediationbureau ook een communicatieadvies- en trainingsbureau. Op de website www.vanwissencommunicatie.nl vindt u daarover meer informatie.


Over Van Wissen Mediation


Uw mediator (l) en echtscheidingadvocaat (r)
Mariëtte van Wissen en Corrina Mikkers

'Relatieproblemen hoeven niet het einde van uw relatie te betekenen'
 

Gratis intake

Veel van mijn klanten krijg ik via-via; en van horen zeggen. Dat is een goed teken want dat betekent dat ik veel tevreden klanten heb. Mediation betekent voor mij vooral heel goed luisteren, ook naar wat er niet gezegd wordt, en heel goed kijken naar wat er gebeurt aan tafel.
Ik luister met een warm hart, zonder te oordelen. Ik ben neutraal en onpartijdig. De gesprekken die we voeren, zijn vertrouwelijk.
Neem vrijblijvend contact op voor een gratis intakegesprek van een half uur. In dat gesprek leg ik uit wat mediation inhoudt en hoe we samen te werk gaan. Van Wissen Mediation werkt ook op locatie.